Administratieve werkzaamheden - DEP-Almere
DEP-Almere

Różne usługi administracyjne

 

Nasza firma oferuje wiele innych usług, m.in.:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami po kliknięciu na nazwę danej usługi lub skontaktowanie się z nami. 

Weryfikacja numeru konta (holenderskiego lub zagranicznego)

Wiele osób podaje numer konta do rozliczenia podatkowego lub dofinansowań z myślą, że ten numer konta będzie użyty przez Urząd Skarbowy (np. do ewentualnych zwrotów). NIESTETY tak nie jest. Jeżeli Pan/Pani chce mieć przelew z Urzędu Skarbowego na nowy numer konta lub inny numer konta niż ten, który był używany do tej pory, to niestety należy przejść przez cały proces weryfikacji numeru konta do Urzędu Skarbowego. Nie jest to łatwy i krótki proces, dlatego radzimy zrobić go jak najwcześniej przed zrobieniem rozliczenia podatkowego lub przed złożeniem podania o dofinansowania. Czas całej weryfikacji zależy od tego, jak szybko odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone do Urzędu Skarbowego w Holandii i jak szybko zostaną one rozpatrzone. Średnio proces weryfikacji trwa 4-5 tygodni.

Prosimy pamiętać, że nie można podać numeru konta bankowego, którego właścicielem jest wyłącznie ktoś inny. Oznacza to, iż nie można podać numeru konta bankowego męża, rodzica, kolegi, itp.

W celu zrobienia weryfikacji z naszą pomocą prosimy o kontakt.
Zmiana adresu zamieszkania lub korespondencyjnego
W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub korespondencyjnego poza Holandią, holenderski Urząd Skarbowy powinien zostać o tym jak najszybciej poinformowany, co jest możliwe TYLKO pisemnie. W celu zmiany adresu prosimy o kontakt z nami. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub korespondencyjnego w Holandii (bez bycia zameldowanym), holenderski Urząd Skarbowy powinien zostać o tym jak najszybciej poinformowany, co jest możliwe TYLKO pisemnie.
Zgłoszenie samochodu na zagranicznych rejestracjach w celu opłacania podatku

Prawo w Holandii nie pozwala na poruszanie się samochodami na obcych rejestracjach bez opłacania podatku drogowego nawet przez osoby, które nie są zameldowane w Holandii. Osoby te powinny zgłosić chęć płacenia podatku drogowego jeżdżąc samochodem z polską rejestracją poprzez złożenie podania do Urzędu Skarbowego. Podatek drogowy w takim przypadku jest zależny TYLKO od wagi samochodu oraz czy jest na benzynę, ropę czy gaz.

Dla osób zameldowanych w Holandii nie ma możliwości opłacania podatku drogowego i jeżdżenia na polskich rejestracjach. Takie osoby niestety nie mają już możliwości jazdy samochodami z polskimi rejestracjami, ponieważ osoby zameldowane są według prawa traktowane jako rezydenci Holandii, czyli mają takie same prawa i obowiązki jak Holendrzy. Osoby zameldowane, mogą albo kupić samochody z holenderskimi rejestracjami albo mogą skorzystać z możliwości ‘przeniesienia mienia’, o którym mowa na naszej stronie pod nagłówkiem: przeniesienie mienia.

Rozpoczęcie lub zakończenie płatności podatku drogowego

Każdy właściciel/współwłaściciel/użytkownik samochodu posiadającego zagraniczne tablice rejestracyjne, a przebywającego na terenie Holandii dłużej niż 3 tygodnie w skali roku kalendarzowego, ma obowiązek opłacenia podatku drogowego (MRB). Pomagamy w składaniu podań o rozpoczęcie, jak i zakończenie opłacania tego podatku.


Przeniesienie mienia

Jest to prawo dotyczące osób, które zameldowały się lub chcą się zameldować w Holandii. Zameldowanie się w Holandii jest wyrażeniem zgody na bycie traktowanym jako rezydent Holandii i podporządkowaniem się prawu holenderskiemu. Holandia widzi taką osobę, jako kogoś kto decyduje się na dłuższy niż 4 miesiące pobyt w Holandii. Jeśli ktoś jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu z polskimi rejestracjami minimum 6 miesięcy przed datą zameldowania się w Holandii, to może ubiegać się o prawo do przeniesienia mienia. Oznacza to, iż rzeczy, które chce przywieźć do Holandii, nie będą obciążone podatkiem importowym. Dotyczy to wszystkich rzeczy czyjegoś dobytku, ale większość osób ma z tym do czynienia w przypadku samochodu. Jeśli ktoś spełnia powyżej wspomniane warunki, to może zostać zwolniony przez Urząd Celny od obowiązku opłacenia tego podatku i otrzymać holenderskie tablice rejestracyjne dla takiego importowanego samochodu. Proces ten trwa około 10-15 tygodni.

Od momentu otrzymania zgody od Urzędu Celnego na zmianę tablic rejestracyjnych, właściciel samochodu jest zobowiązany płacić podatek drogowy oraz ubezpieczenie samochodu.

Wyrobienie numeru sofi (BSN)

Pomagamy m.in. w:

–  umówieniu spotkania w Urzędzie Gminy lub Miasta dla osób, które potrzebują numeru sofi do pracy w Holandii – bez konieczności zameldowania,
–  pisemnym wyrobieniu numeru sofi dla partnerów osób pracujących w Holandii.

Numer sofi (BSN) dla partnera

Często osoby posiadające partnerów w Polsce uważają, że numer sofi dla osoby, która nie przebywa w Holandii, ani nie pracuje tutaj, nie jest potrzebny. Niestety holenderski Urząd Skarbowy jest innego zdania. Wszystkie osoby, które mają partnera fiskalnego (do rozliczeń podatkowych) lub osoby, które mają partnera, a w Holandii starają się o różne dofinansowania dla siebie (np. dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego, do rodzinnego, do mieszkania), powinni jak najszybciej starać się o numer sofi dla partnera. Można zrobić to pisemnie lub partner może przyjechać do Holandii na daną datę, kiedy jest umówione spotkanie i dostać numer sofi od razu.

Oczywiście pomagamy w uzyskaniu numeru sofii w obydwóch przypadkach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Rodzinne

Masz dziecko i pracujesz w Holandii? Sprawdź, czy nie należy Ci się rodzinne, tzw. kinderbijslag!

O rodzinne (kinderbijslag) może ubiegać się każdy kto ma dziecko/dzieci i pracuje w Holandii. Rodzinne nie jest zależne od dochodów rodziców, ma do niego prawo każde dziecko. Rodzinne jest wypłacane przez SVB kwartalnie. Wysokość rodzinnego zależy od wieku dziecka.

Przykład:
Rodzice dziecka są razem (niekoniecznie małżeństwem) – ojciec dziecka pracuje w Holandii, a matka w Polsce nie pracuje, ale mieszka w Polsce razem z dzieckiem. Pierwszeństwo do złożenia podania jest  w Holandii i prawo do rodzinnego ma wtedy matka.

Jeśli rodzice są rozwiedzeni, to prawo do złożenia podania o rodzinne ma rodzic, u którego dziecko przebywa pod opieką, nawet jeśli nie jest to rodzic, który pracuje w Holandii.

Przykład:
Rodzice dziecka są po rozwodzie – ojciec dziecka pracuje w Holandii, a matka w Polsce lub matka nie pracuje, ale mieszka w Polsce razem z dzieckiem. Prawo do złożenia podania o rodzinne ma matka, ponieważ do rodzinnego ma prawo dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców pracuje w Holandii.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów, procesu składania podania o rodzinne oraz kosztów są opisane w naszym pakiecie informacyjnym, który można otrzymać wysyłając do nas maila z prośbą o otrzymanie informacji na temat rodzinnego.

Emerytury

Zbliżasz się do wieku emerytalnego i zastanawiasz się, czy należy Ci się emerytura z Holandii? A może chcesz wybrać składki emerytalne?

W Holandii istnieją dwa rodzaje emerytur: jedna obowiązkowa – państwowa, druga – dodatkowa.

Emerytura państwowa – składki na emeryturę państwową, tzw. AOW są ściągane przez każdego pracodawcę w tzw. ‘podatku’. Wiele osób błędnie myśli, że od dochodów brutto ściągany jest tylko podatek. W odliczeniach od brutto jest podatek oraz składki na świadczenia socjalne, w których mieści się składka na AOW, czyli państwową emeryturę. Za każdy rok odbijanych składek zaakceptowanych przez SVB, nalicza się prawo do 2% emerytury państwowej, którą otrzyma się w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego niezależnie od tego czy ktoś w momencie wieku emerytalnego będzie na terenie Holandii czy Polski. Prosimy jednak pamiętać, że cały proces ubiegania się o emeryturę z Holandii należy rozpocząć już około roku przed dojściem do wieku emerytalnego. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w związku z ubieganiem się o holenderską emeryturę państwową.

Emerytura dodatkowa – składki na taką emeryturę są często odciągane przez pracodawcę, który składki odprowadza do funduszu emerytalnego. Nie każdy pracodawca i nie każdy sektor ma obowiązek rejestrowania pracowników do funduszy emerytalnych i dlatego wielu pracodawców tego nie robi. Jeśli ktoś ma wątpliwości czy ma ściągane składki i jeśli tak, to w jakim funduszu, to najszybszym sposobem na uzyskanie informacji jest bezpośredni kontakt z administracją pracodawcy. Jeśli ktoś chciałby uzyskać takie informacje z naszą pomocą, to oczywiście zapraszamy.

Jeżeli ktoś zmienia pracodawcę, a wie, że u poprzedniego miał ściągane składki na emeryturę dodatkową, to radzimy przenieść składki z funduszu poprzedniego pracodawcy do funduszu nowego pracodawcy. W ten sposób ma się wszystkie składki w jednym miejscu, co ułatwia staranie się o emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Oferujemy pomoc w sprawach: gminnych, szpitalnych, pisaniu listów urzędowych i wypełnianiu formularzy

– Pomoc w zameldowaniu, przemeldowaniu lub wymeldowaniu, wymiana prawa jazdy, itp.
– Umawianie wizyt, tłumaczenie ustne – bezpośrednio w trakcie wizyty, itp.

– Wypełniamy każdego rodzaju pisma i formularze w zależności od potrzeb klienta
– W zakresie naszych usług jest także pisanie listów, skarg, wniosków itd. do wszelkich instytucji w Holandii.

Zapisz się do naszego newsletter'a
DEP-Almere to najwyższa jakość usług!
DEP-Almere draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders