Questions (036) 52 97 226

Other

Starting or finishing to pay the road tax

Każdy właściciel samochodu posiadającego zagraniczne tablice rejestracyjne, a przebywającego na terenie Holandii dłużej niż 3 tygodnie w skali roku kalendarzowego, ma obowiązek opłacenia podatku drogowego (MRB). Pomagamy w składaniu podań o rozpoczęcie, jak i zakończenie opłacania tego podatku.

Providing assistance in dealing with a bank

To open or close an account, operate your bank account by the internet etc.

Providing assistance in dealing with the borough administration

Help to register one's residence change or terminate one's registration, replace the driving licence etc.

Providing assistance in dealing with hospitals

To arrange visits, provide interpretations - in a real time during a visit etc

Writing official letters and filling up all forms, writing letters

Wypełniamy każdego rodzaju pisma i formularze w zależności od potrzeb klienta