Heeft u vragen (036) 52 97 226

>>Belastingaangiftes

Belastingaangiftes

We verzorgen de inkomstenbelasting aangiftes voor particulieren met of zonder inschrijving in het bevolkingsregister en eenmanszaken (ZZP met dienstverlening).

Het verzorgen van de nederlandse inkomstenbelasting aangifte van natuurlijke personen en de eenmanszaken, ook voor de voorgaande jaren (tot 5 jaar terug)

We verzorgen de nederlandse inkomstenbelasting aangifte van particulere klanten, ongeacht het feit of ze wel of niet in Nederland staan ingeschreven. Er is een mogelijkheid van het verzorgen van zulke aangiftes via e-mail of tijdens een afspraak op ons kantoor. Gelieve eerst contact met ons op te nemen.

We kunnen ook de aangiftes maken voor de vorige jaren (tot 5 jaar) en eventuele correcties van eerder opgestuurde aangiftes. Wij lossen alle gecompliceerde situaties op waar in de klanten zijn gekomen als gevolg van onjuiste aangiftes.

Namens de klant, kunnen we ook een bezwaarschrift tegen een beslissing van de nederlandse Belastingdienst opstellen.

De verificatie van het rekeningnummer (Nederlands of buitenlands)

Als je de eerste keer het geld van de Nederlandse Belastingdienst wilt ontvangen, of op een nieuw/ander rekeningnummer laten storten dan moet je de VERIFICATIE VAN REKENINGNUMMER uitvoeren. Neem gerust contact met ons op als je dit wilt doen.

Het wijzigen van je woonadres of correspondentieadres

De Nederlandse Belastingdienst moet zo snel mogelijk bij het wijzigen van je woonadres of correspondentieadres buiten Nederland in kennis worden gesteld. Dit is uitsluitend SCHRIFTELIJK mogelijk. Om het adres te wijzigen, neem contact met ons op.