Heeft u vragen (036) 52 97 226

Andere:

De verificatie van het rekeningnummer (Nederlands of buitenlands)

Als je de eerste keer het geld van de Nederlandse Belastingdienst wilt ontvangen, of op een nieuw/ander rekeningnummer laten storten dan moet je de VERIFICATIE VAN REKENINGNUMMER uitvoeren. Neem gerust contact met ons op als je dit wilt doen.

Het wijzigen van je woonadres of correspondentieadres

De Nederlandse Belastingdienst moet zo snel mogelijk bij het wijzigen van je woonadres of correspondentieadres buiten Nederland in kennis worden gesteld. Dit is uitsluitend SCHRIFTELIJK mogelijk. Om het adres te wijzigen, neem contact met ons op.

Aangifte wegenbelasting buitenlands kenteken

Het recht in Nederland verbiedt het rijden met wagens die buitenlands kenteken hebben, zonder wegenbelasting te betalen, zelfs niet door mensen die niet in Nederland zijn ingeschreven. Deze mensen moeten vrijwillig wegenbelasting betalen door het indienen van een aanvraag bij de Belastingdienst als ze met een wagen, met Pools kenteken willen rijden. De wegenbelasting in dit geval is ALLEEN afhankelijk van het gewicht van de wagen en het type brandstof (benzine, diesel of LPG).

De mensen die in Nederland zijn ingeschreven, kunnen niet de wegenbelasting betalen om met een wagen met Poolse kenteken te rijden. Zulke personen hebben helaas geen mogelijkheid om dit te doen, omdat de mensen die in Nederland zijn ingeschreven, worden volgens de wet behandeld als ingezetenen. Dat betekent dat ze dezelfde rechten en plichten als Nederlanders bezitten. De ingezetenen kunnen of een wagen met Nederlands kenteken kopen of gebruik maken van de vrijstelling BPM bij verhuizing binnen de EU. Wij beschrijven dat meer op onze website onder het kopje: vrijstelling BPM bij verhuizing binnen de EU.

Vrijstelling BPM bij verhuizing binnen de EU

Dit recht betreft de mensen die in Nederland zijn ingeschreven of willen worden ingeschreven. Iedereen die in Nederland is ingeschreven geeft toestemming om te worden behandeld als een ingezetene en aan de Nederlandse wet worden onderworpen. Nederland ziet zo'n persoon als iemand die besluit om in Nederland langer dan 4 maanden te blijven. Ben je langer dan 6 maanden de eigenaar of mede-eigenaar van een wagen met een Pools kenteken, voorafgaand aan het inschrijven in Nederland, dan kan je om vrijstelling BPM bij verhuizing binnen de EU vragen. Dit betekent dat alle eigendomen die je naar Nederland zal meenemen, zijn vrijgesteld van de invoerbelasting. Dit geldt voor alle dingen van jouw eigendom, maar bij de meeste mensen betreft dit alleen hun wagen. Als iemand aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kan hij/zij door de douane van deze plicht worden vrijgesteld om de BPM te betalen en een Nederlands kenteken voor dergelijke ingevoerde wagen te krijgen. De afwikkeling van de zaak duurt ongeveer 10 tot 15 weken.

Na een accoord van de Douane om het kenteken te wijzigen, is de auto-eigenaar verplicht om wegenbelasting en autoverzekering te betalen.

Verkrijgen van BSN/sofinummer

Sofinummer voor jouw partner

Vaak zijn de mensen, die partners in Polen hebben, van mening dat sofinummer voor een persoon die niet in Nederland woont of werkt, niet nodig is. Helaas, de Nederlandse Belastingdienst denkt anders erover. Alle personen die fiscale partner hebben (voor belastingaangiftes), of mensen die een partner hebben en in Nederland verschillende toeslagen voor zichzelf  willen aanvragen (bijv. zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag), moeten zo snel mogelijk het sofinummer voor zijn partner verkrijgen. Dat kan schriftelijk worden gedaan of jouw partner kan op een afgesproken datum naar Nederland komen en meteen een sofinummer ontvangen. Uiteraard in beide gevallen helpen wij bij het verkrijgen van een sofinummer.

De geïnteresseerde personen kunnen contact met ons opnemen.