Heeft u vragen (036) 52 97 226

>>Toeslagen

Toeslagen

Het verkrijgen van diverse toeslagen van de Belastingdienst:

Bijdrage in de kosten van de ziektekostenverzekering - een zorgtoeslag

Elke persoon die in Nederland werkt, ontvangt een werkloosheidsuitkering, blijft op een korte ziekteverlof of in Nederland is ingeschreven, is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Het is de verzekering van de kosten van medische hulp, maar niet van de schadevergoeding, zoals veel mensen denken. Als je een dergelijke verzekering hebt, moet je controleren of je in aanmerking komt voor de toeslag voor deze verzekering. Het hangt af van je gezinsinkomen. Het is verkeerd om te denken dat het recht tot deze toeslag hebben degenen die geen medische hulp hebben gebruikt! Houd er rekening mee dat dit een overheidssubsidie is en daarom moet de aanvraag aan de Belastingdienst worden ingediend. Deze toeslag wordt ook door de Belastingdienst betaald en NIET door de verzekeringsmaatschappij! Wij raden het ontvangen van de toeslagen op maandelijkse basis af. 

Tegemoetkoming in de onderhoudskosten van de kinderen - kindgebonden budget

In Nederland bestaat er een mogelijkheid om een toeslag voor de kinderbijslag te ontvangen. Het hangt vooral van het gezinsinkomen af en het aantal kinderen. Het is niet een vast bedrag, waarop iedereen recht op heeft. Wij adviseren iedereen die het recht op kinderbijslag heeft om te controleren of je op deze toeslag ook recht hebt. De beste tijd om het toeslagbedrag voor 2017 te berekenen, is het begin van het jaar 2018, als alle 'jaaropgaven' al binnen zijn. Soms kan de SVB bij het toekennen van kinderbijslag informatie aan de Belastingdienst verstrekken en de toeslag kan automatisch worden toegekend, maar het gebeurt zelden. Als een dergelijke situatie bij jou gebeurt, dan moet je onmiddellijk het toegekende bedrag controleren, omdat de Belastingdienst vaak verkeerde beslissingen neemt met de veronderstelling dat bij gemaakte fouten zal je een correctie zelf doen. Wij adviseren altijd om geen toeslagen op een maandelijkse basis te ontvangen.

Bijdrage in de huurkosten van de woning - huurtoeslag

Deze toeslag is ALLEEN voor zelfstandige woningen bestemd en geldt niet voor gehuurde kamers. Het is afhankelijk van het inkomen van de mensen die deze woning huren en de hoogte van de betaalde huur. Elk jaar wordt een nieuw maximale huurprijs en inkomen vastgesteld, die bepalen of iemand recht op deze toeslag heeft. De toeslag is van de staat, dus een aanvraag voor deze toeslag moet bij de Belastingdienst worden ingediend. Wij adviseren altijd om geen toeslagen op een maandelijkse basis te ontvangen.

Bijdrage voor de kinderdagverblijf / gastouder - kinderopvangtoeslag

In Nederland is er de mogelijkheid om een toeslag voor kinderdagverblijf/gastouder te verkrijgen. Deze toeslag is bedoeld om een deel van de kosten van kinderopvang te dekken, zodat beide ouders worden gemotiveerd, om weer naar het werk te gaan. OPMERKING! Het aanvragen van deze toeslag mag niet later gebeuren dan drie maanden na de ingang van overeenkomst. Indien de aanvraag later door de Belastingdienst is ontvangen, moet je rekening houden met het risico van gebrek aan financiering voor de voorgaande maanden (verder dan drie maanden terug).