Heeft u vragen (036) 52 97 226

SVB:

Kinderbijslag

De kinderbijslag kan iedereen aanvragen die een kind/kinderen heeft en in Nederland werkt. De kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Elk kind heeft het recht op en wordt door SVB per kwartaal uitbetaald. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Een voorbeeld: De ouders van een kind leven samen (niet per se getrouwd) - vader van het kind werkt in Nederland en moeder in Polen, of de moeder werkt niet, maar woont in Polen, samen met het kind.

De aanvraag voor de kinderbijslag mag de vader indienen. Als de ouders zijn gescheiden, dan het recht om de aanvraag voor de kinderbijslag in te dienen, heeft de ouder door wie het kind wordt verzorgd, ook al is het niet de ouder die in Nederland werkt.

Een voorbeeld: De ouders van het kind zijn gescheiden, de vader van het kind werkt in Nederland, en de moeder in Polen, of de moeder werkt niet, maar woont in Polen, samen met het kind. Het recht om de aanvraag voor de kinderbijslag in te dienen, heeft de moeder, omdat het recht voor kinderbijslag heeft een kind, van wie ten minste één ouder in Nederland werkt. Meer informatie over de documenten, het proces van het aanvragen van een kinderbijslag en de kosten, zijn omgeschreven in ons informatie pakket dat kan worden verkregen door een e-mail aan ons te sturen.

Pensioenen

In Nederland zijn er twee soorten pensioenen: een verplicht staatspensioen en aanvullend pensioen bij pensioenfondsen.

Staatspensioen - bijdragen aan het staatspensioen, z.g.n. AOW, worden door elke werkgever via zogenaamde “belasting” afgetrokken. Veel mensen denken ten onrechte dat van de inkomsten alleen de inkomstenbelasting wordt geheven. De inhoudingen op het bruto bevatten niet alleen inkomstenbelasting, maar ook de bijdragen aan de sociale verzekeringen, inclusief premie AOW, een staatspensioen. Voor elk jaar betaalde premies, die door de SVB worden aanvaard, heb je recht op 2% van het staatspensioen (AOW), dat je bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt, ongeacht of je op het moment van de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland of Polen zal wonen. Let wel op: het hele proces van het aanvragen van een pensioen in Nederland moet ongeveer een jaar vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden begonnen. Wij nodigen u uit om van onze diensten gebruik te maken om het Nederlandse AOW-pensioen op tijd aan te vragen.

Aanvullend pensioen - de premies worden vaak afgetrokken door een werkgever die bijdragen aan het pensioenfonds betaalt. Niet elke werkgever en niet elke sector heeft deze verplichting om werknemers bij het pensioenfonds te aan te melden en daarom veel werkgevers doen het niet. Als je twijfelt of jouw premies worden afgetrokken en naar welk fonds, de snelste manier om informatie te verkrijgen, is direct met de administratie van de werkgever contact op te nemen. Wij helpen je graag bij het vergkrijgen van dergelijke informatie. Als iemand van een werkgever verandert, en hij weet dat de vorige werkgever de premies aan bedrijfspensioen heeft afgetrokken, dan raden wij je aan om de premies van het fonds van vorige werkgever aan het fonds van de nieuwe werkgever over te dragen. Op deze manier heb je alle bijdragen op een plaats, wanneer je een pensioengerechtigde leeftijd bereikt.