DEP-Almere

Privacy Beleid

WERSJA POLSKA:

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY DEP-Almere

Firma DEP-Almere przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich Zleceniodawców. W Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe DEP-Almere zbiera i przetwarza, w jaki sposób je przechowuje, w jakim celu i komu je udostępnia.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w firmie DEP-Almere jest Mirosława Mordarska-Hottenga, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą handlową DEP-Almere, z siedzibą w Almere, adres Minervasingel 19, 1363ZJ Almere, zarejestrowana w Rejestrze Firm Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem 32157531.

1) Kiedy Polityka Prywatności ma swoje zastosowanie?

Dokument ten ma swoje zastosowanie w każdym przypadku, kiedy DEP-Almere przetwarza dane osobowe* osób korzystających z jej usług. Korzystając ze strony internetowej oraz/lub z usług DEP-Almere Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustaleń zawartych w poniższej Polityce Prywatności.

*Dane osobowe opisane w art. 4. EU RODO: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać zarejestrowane w administracji tylko za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzice / opiekunowie prawni mogą wycofać zgodę, co spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych osoby niepełnoletniej.

2) Jakie informacje zostają rejestrowane?

Aby móc świadczyć usługi DEP-Almere musi gromadzić i przechowywać niektóre prawnie chronione dane osobowe. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

•             Imię i nazwisko

•             Płeć

•             Data urodzenia

•             Miejsce urodzenia

•             Dane adresowe

•             Stan cywilny

•             Numer telefonu

•             Adres e-mail

•             Numer rachunku bankowego

•             Numer BSN oraz KvK

3) W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

DEP-Almere przetwarza Państwa dane osobowe w celu poniższych czynności:

– Możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego z Państwem w przypadkach, kiedy jest to konieczne do wykonania naszej usługi lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie (poprzez formularz kontaktowy lub telefon);

– Informowanie Państwa o zmianach w naszych usługach i produktach (przede wszystkim poprzez newsletter);

– Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej po uprzednim wyrażeniu zgody;

– Wykonanie dla Państwa usług uzgodnionych w umowie;

– Wykonanie przez Państwa zleconych nam usług;

– Dostarczanie Państwu naszych produktów;

– Obsługa Państwa płatności;

– DEP-Almere przetwarza dane osobowe również w przypadkach, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, na przykład w przypadku informacji, niezbędnych do naszego zeznania podatkowego.

4) Jak długo przechowujemy dane osobowe?

DEP-Almere przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to absolutnie konieczne do realizacji zawartej umowy/ zlecenia oraz spełnienia wszystkich wymogów prawnych. W praktyce oznacza to przetrzymywanie Państwa danych tak długo, jak jest to konieczne w celu kontynuowania usług (np.: po wypełnieniu formularza kontaktowego lub przesłaniu maila) lub tak długo jak jesteś naszym klientem, oraz w przypadku spełnienia niezbędnych obowiązków fiskalnych względem Urzędu Podatkowego przez okres maksymalnie 7 lat.

5) Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe , przekazane przez Państwa firmie DEP-Almere zostaną udostępnione osobom trzecim tylko za Państwa zgodą i tylko jeśli jest to konieczne do realizacji powyżej opisanych celów lub zobowiązań regulowanych przez prawo.

DEP-Almere nigdy nie przekazuje Państwa danych osobowych firmom, z którymi nie zawarła umowy o przekazaniu danych osobowych. Firmy te mają obowiązek zabezpieczyć Państwa dane osobowe.

6) Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe

DEP-Almere poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i zmianom bez Państwa zgody.

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym komputerze w hasłem zabezpieczonych plikach i na dysku zewnętrznym oraz telefonie komórkowym. Wszystkie te nośniki posiadają najnowsze wersje zabezpieczeń i regularnie pobierane są aktualizacje oprogramowania.

O ile dane osobowe przechowywane są poza nośnikami elektronicznymi, są one przechowywane w wersji papierowej w miejscu zabezpieczonym kluczem. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w ten sposób.

DEP-Almere jest zobowiązane rejestrować ewentualny wyciek danych osobowych w rejestrze. Groźny wyciek danych osobowych, który może mieć konsekwencje dla sfery prywatnej Zleceniodawcy będzie zgłoszony przez DEP-Almere do Instytucji Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli uważacie Państwo, że dane nie są odpowiednio chronione lub zauważycie oznaki nadużycia, skontaktujcie się z DEP-Almere wysyłając e-mail na adres: mirka@dep-almere.com

7) Newsletter

Nasz biuletyn informacyjny ma na celu informowanie naszych klientów i osób zainteresowanych o zmianach zachodzących w Holandii, które mogą mieć wpływ na ich życie, prowadzenie własnej firmy, a także informowanie o kursach organizowanych przez naszą firmę i jej partnerów. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać biuletynu, możecie w każdej chwili z niego zrezygnować wysyłając e-mail na adres: mirka@dep-almere.com

8) Dostęp, zmiany lub usuwanie danych osobowych

Macie Państwo prawo do prośby o wgląd do danych osobowych przetwarzanych prze DEP-Almere, ich zmiany, korekcji lub ich usunięcia z naszej administracji. Mogą Państwo złożyć prośbę do DEP-Almere o poprawę danych osobowych, uzupełnienie ich, usunięcie lub dodatkowe osłonięcie, jeżeli są one nieprawidłowe, niepełne, nie mające znaczenia na wykonanie usługi lub przetwarzane z naruszeniem przepisów prawnych.

Wnioski o dostęp, korekcje lub usunięcie Państwa danych możecie Państwo kierować na adres mailowy: mirka@dep-almere.com

Jeśli nie ma podstaw prawnych do odmowy, Państwa dane zostaną (częściowo) usunięte lub dopasowane w terminie 20 dni roboczych od otrzymania wniosku.

9) Pliki cookies na stronie internetowej

DEP-Almere korzysta z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie (‘ciasteczek’). Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. DEP-Almere wykorzystuje pliki cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Powodują one, że witryna działa poprawnie i że na przykład zapamiętywane są preferowane ustawienia. Te pliki cookie są również wykorzystywane do prawidłowego działania naszej witryny i jej optymalizacji. Nie umieszczamy plików cookie, które śledzą Państwa nawyki przeglądania. Możecie Państwo zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie zapisywała plików cookie. Ponadto możecie również usunąć wszystkie informacje zapisane wcześniej w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10) Skargi

Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować do DEP-Almere. Jeśli nie uda nam się wspólnie rozwiać Państwa wątpliwości, macie Państwo prawo złożyć skargę do Instytucji Ochrony Danych Osobowych, organu zajmującego się ochroną danych osobowych na terenie Holandii.

11) Pytania

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: mirka@dep-almere.com

 

NEDERLANDSE VERSIE:

PRIVACY BELEID van DEP-Almere

DEP-Almere hecht veel waarde aan uw privacy waardoor uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens DEP-Almere verzamelt, met welk doel en met wie deze gedeeld kunnen worden.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Mirosława Mordarska-Hottenga, zelfstandig handelend onder de naam DEP-Almere, gevestigd te Almere (Minervasingel 19, 1363ZJ Almere) ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 32157531

1) Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens* die DEP-Almere verwerkt van gebruikers van haar diensten. Door gebruik te maken van website en/of gebruik te maken van diensten van DEP-Almere, geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

*Persoonsgegevens in de zin van art. 4 EU-AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

2) Welke gegevens worden er verzameld?

Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat DEP-Almere van u een aantal wettelijk beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•             Voor- en achternaam

•             Geslacht

•             Geboortedatum

•             Geboorteplaats

•             Adresgegevens

•             Burgerlijke Staat

•             Telefoonnummer

•             E-mailadres

•             Bankrekeningnummer

•             BSN en KvK nummer

 

3) Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

DEP-Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of de door u gestelde vraag (middels het invullen van een contactformulier op onze website dan wel telefonisch of via e-mails) te kunnen beantwoorden;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (voornamelijk via nieuwsbrief);

– Versturen van onze nieuwsbrief of flyers (met reclame);

– Om de gesloten overeenkomst correct te kunnen uitvoeren;

– Om de overeengekomen dienst correct te kunnen uitvoeren;

– U onze producten te kunnen leveren;

– Het afhandelen van uw betaling;

– DEP-Almere verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze eigen belastingaangifte.

 

4) Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is om diensten te leveren en aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In praktijk betekent dit dat uw gegevens worden bewaard gedurende zolang je opdracht wordt uitgevoerd (n.a.v. het invullen van contactformulier of versturen van een mail) of gedurende zolang u klant bij ons bent en daarna alleen indien wettelijk verplicht in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5) Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens, die u aan DEP-Almere verstrekt, kunnen aan derde partij worden verstrekt enkel met uw toestemming of indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en /of de wettelijke verplichtingen (bijv. correct uitvoeren van de overeenkomst, administratieve en of fiscale bewaarplicht). DEP-Almere geeft nooit uw persoonsgegevens door aan andere partij waarmee er geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

6) Hoe worden uw gegevens beschermd

DEP-Almere gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. DEP-Almere neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.

Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld buiten de hierboven omschreven digitale opslag, worden deze op papier bewaard in een met een slot beveiligde ruimte. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.

DEP-Almere is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt door DEP-Almere gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Mirosława Mordarska-Hottenga via email:  mirka@dep-almere.com

7) Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren wij onze klanten over recente ontwikkelingen die van belang kunnen zijn op hun leven in Nederland, bedrijfsvoering en over de cursussen die georganiseerd worden door ons bedrijf en onze partners. Hebt u in het verleden toestemming gegeven, maar mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dit ten allen tijden melden bij ons door mail te sturen naar mirka@dep-almere.com

8) Inzage, correctie en verwijdering

U mag DEP-Almere ten alle tijden inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u DEP-Almere verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: mirka@dep-almere.com

Indien wet dit toestaat zorgt DEP-Almere ervoor dat uw gegevens (of een deel ervan) binnen 20 werkdagen worden verwijderd c.q. aangepast.

9) Cookies op website

DEP-Almere gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DEP-Almere gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10) Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met DEP-Almere op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

11) Vragen

 

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op door mailbericht te sturen naar e-mailadres mirka@dep-almere.com

Zapisz się do naszego newsletter'a
DEP-Almere to najwyższa jakość usług!
DEP-Almere draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders